Na podstawie uchwały nr 268/2009 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 stycznia 2009r. z dniem 01 czerwca 2009r. utworzona została gminna jednostka organizacyjna w formie jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie.

Celem działalności OSiR jest realizacja zadań Gminy Nowy Staw z zakresu kultury fizycznej i rekreacji , tworzenie warunków do rozwoju sportu dzieci i młodzieży w tym sportu amatorskiego , wspomaganie sportu wyczynowego , organizowanie i wspomaganie turystyki i wypoczynku , administrowanie i zarządzanie przekazanymi OSiR obiektami i urządzeniami sportowo rekreacyjnymi.

Kalendarz wydarzeń

Październik

Wcześniej

Listopad

2015-11-20
godz. 17:30

asdasd


2015-11-20
godz. 17:30

asdasd


Później
Galeria

Video

BIP      epuap